Dynamics 365 Business Central gir Unger Fabrikker full kontroll på vareflyt av 40.000 paller over hele verden

Unger Fabrikker i Fredrikstad sender hvert år ut 40.000 paller med tekniske rengjøringsmidler til kunder over hele verden. Business Central, levert av Dynapro, sikrer kvalitet og sporbarhet hele veien fram til kundene.

Unger Fabrikker er en av Europas ledende produsenter av rengjøringsmidler og hygieneartikler. Ungers produktportefølje inneholder rengjøringsmidler til personlig, industrielt og institusjonelt bruk. Fra Ungers moderne fabrikker i Fredrikstad eksporteres tekniske høykvalitetsprodukter til hele verden.

Ungers ERP-system var utdatert og ble ikke lenger vedlikeholdt og oppdatert. Etter grundige undersøkelser av ERP-markedet valgte Unger Microsoft Business Central. Med Microsoft Dynamics 365 Business Central har Unger fått et forretningssystem som er tett integrert med produsentens kontorstøttesystemer og andre forretningskritiske applikasjoner. Samtidig dekker systemets standardfunksjonalitet de fleste av Unger Fabrikkers behov. Business Central har gitt Unger en standardisert og tett sammenføyd teknologiplattform.

The logo of the company providing the testimonial

«Et velfungerende ERP-system er avgjørende og kritisk for Unger Fabrikker. Med Business Central har vi fått et brukervennlig forretningssystem og vi er alltid oppdatert på siste versjon. Business Central har bidratt til kvalitetsforbedring og effektivisering.»

Terje Nyhus

Financial Manager at Unger Fabrikker AS

Kundens utfordringer

Unger Fabrikker hadde et utdatert ERP-system, som ga en rekke utfordringer:

  • Det var dyrt å vedlikeholde.
  • Det understøttet ikke de ansattes krav til et effektivt og brukervennlig system.
  • Administrative prosesser og kvalitetskontroll inneholdt mange, tidkrevende manuelle operasjoner. Disse kunne også være en kilde til feil.
  • Gamle, usupporterte forretningssystemer er også mer utsatte for sikkerhetshendelser.
  • Etterlevelse av nye lovkrav, som SAF-T og rapportering til myndighetene krevde spesialutviklede tilleggsløsninger.

I tillegg ønsket Unger Fabrikker et ERP-system som ga økt fleksibilitet for de ansatte og understøttet hjemmekontor.

Dynapros løsning

Etter grundige undersøkelser i markedet, valgte Unger Fabrikker Microsoft Dynamics 365 Business Central. En viktig grunn var at industribedriften hadde Microsoft Office 365, Microsoft Sharepoint og andre tjenester fra Microsofts skyplattform Azure.

For Unger var det viktig at ERP-systemet var tett integrert med Office 365 og produsenten ønsket å utnytte effektene ved å standardisere på Microsofts plattform. Valget av Business Central har gitt en standardisert og tett sammenføyd teknologiplattform.

Med Business Central har Unger Fabrikker et forretningssystem som alltid er oppdatert. I stedet for spesialkonfigureringer og dyre egenutviklede løsninger , har Unger valgt å få nødvendig tilleggsfunksjonalitet som finnes i Microsoft Azure-økosystemet. Det gjør at ERP-systemet kontinuerlig kan oppdateres uten at Unger må vente på tilpasninger fra utviklere av tredjepartsløsninger.

Med hjelp fra ERP-partneren Dynapro har Unger integrert forretningskritiske spesialsystemer knyttet til produksjonen med Business Central. Det sikrer at informasjon håndteres i ERP-systemet og at datakvaliteten øker.

Resultatet

Oppgraderingen til Microsoft Dynamics 365 Business Central har gitt Unger Fabrikker en rekke positive effekter. For det første blir systemet kontinuerlig oppdatert. Dermed slipper Unger unna kostbare, ressurskrevende og risikofylte oppgraderingsprosjekter. I dag har Unger forutsigbare faste driftskostnader knyttet til ERP-systemet i steder for høy, uforutsigbare investeringskostnader.

Et oppdatert forretningssystem gjør også at det hele tiden er tilpasset nye lovkrav og regelverk, som endrede MVA-satser og regler eller nye regnskapsforskrifter. Standardfunksjonene i Business Central tilpasses hele tiden til gjeldende regelverk. Med det gamle systemet måtte Unger Fabrikker utvikle spesialløsninger for å overholde lovverket, blant annet knyttet til eksport av regnskapsdata i henhold til SAF-T-standarden. I dag håndteres dette av Business Centrals standardfunksjoner.

Hvert år sender Unger Fabrikker ut 40.000 paller med rengjøringsmidler, hygieneartikler og overflateaktive kjemikalier for høyvolumbruk og produkter som er skreddersydde til spesielle renholdsformål. I tillegg utvikler Unger konsentrater som er blandet etter kundenes ønsker og spesifikasjoner. Det svært viktig at produktene kan spores hele veien fra produksjon til kunde og at kundene alltid får utlevert riktig produkt.

I tett samarbeid med Dynapro har Unger Fabrikker automatisert og digitalisert flere prosesser. I dag legges data fra utlevering av produktene automatisk inn i ERP-systemet med håndterminaler. Det gjør at Unger kan spore forsendelsene hele veien til kunde og systemet sikrer at alle kunder over hele verden får levert riktige varer. Business Central har gitt bedre kontroll og økt datakvalitet.

Også håndtering av inngående fakturaer er digitalisert og automatisert, noe som gjør at Unger sparer mye tid og store kostnader knyttet til fakturahåndtering. Business Central gir også de 120 ansatte ved Unger Fabrikker mer fleksibilitet og mulighet til å jobbe effektivt uavhengig av tid og sted. Med bakgrunn i Dynapros dype bransjekunnskap og grundige arbeid har Business Central-implementeringen raskt gitt store resultater.

The logo of the company providing the testimonial

«Vi valgte Dynapro fordi det var den partneren som forsto oss og våre behov best. Vi har lært Dynapro å kjenne som grundige, de tar ansvar og gir oss god support. Dynapro leverer god kvalitet og leverer løsninger som gjør Unger Fabrikker mer effektive.»

Terje Nyhus

Financial Manager at Unger Fabrikker AS